IDIOMA:

Avís legal. 

Tick Translations® regula l'ús del seu lloc web mitjançant aquest avís.

1. Identificació

Els titulars d'aquest lloc web són societats dedicades a la prestació de serveis de traducció i d’interpretació:

Tick Translations, S.L., amb domicili fiscal a Paseo de la Castellana, 200, 1º – 28046 Madrid (Espanya), amb CIF: B55091409. Tick Translations Group, S.L. amb domicili fiscal al carrer Balmes, 211 planta 3, porta 2 – 08006 Barcelona, amb CIF: B67067728. Tick Translations International, S.L., amb domicili fiscal al carrer de les Boïgues 038, xalet 12, Aldosa-La Massana. AD400 La Massana (Andorra) i ID Tributari l-712788-G.

Aquesta pàgina web és de caràcter informatiu, oberta i disponible per al públic en general, siguin particulars, empreses, clients o traductors.
L'accés al lloc web de Tick Translations® atribueix a qui hi accedeix la condició d'usuari, que accepta, des del mateix moment, plenament i sense cap reserva, aquestes condicions.

2. Ús i continguts del lloc web

Queda prohibit l'ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives contra Tick Translations® o qualsevol tercer.
La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent a la data de la seva última actualització. Tick Translations® es reserva el dret a modificar-la en qualsevol moment, així com a restringir l'accés de manera temporal o permanent. Es prohibeix la reproducció, distribució o modificació dels continguts d'aquesta pàgina web, tret que es compti amb l'autorització per escrit dels seus titulars legítims.
No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o fer còpia d'informació en la zona assignada exclusivament per a això, amb la identificació prèvia de l'usuari i de la contrasenya. En cap circumstància això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat.
En cap circumstància Tick Translations® serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en el lloc web des d'altres enllaços. Els continguts del portal, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant.
La durada de la prestació del servei del lloc web és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, Tick Translations® es reserva el dret d'interrompre'l en qualsevol moment i sense previ avís.

3. Responsabilitat

Tant l'usuari com Tick Translations® adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries amb la finalitat de no introduir qualsevol mena de codi contaminant o virus en el sistema. L'ús i la navegació del lloc web per part de l'usuari s'efectuen pel seu propi compte i risc. Tick Translations® estarà exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis a l'usuari i a tercers en relació amb:

  • El no funcionament correcte del lloc web.
  • La falta d'adequació de la pàgina web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris.
  • Presència de codis contaminants o virus que poguessin produir alteracions en el sistema informàtic de les persones usuàries.
    Els danys que es puguin produir a conseqüència dels continguts de tercers que s'incloguin a la pàgina web.

 

4. Propietat intel·lectual

El portal de Tick Translations® està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial, dels quals Tick Translations® n’és titular i legítima llicenciatària.

5. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. En cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Tick Translations® i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.

En compliment d’allò que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que www.ticktranslations.com és un domini de l’empresa TICK TRANSLATIONS, S.L., amb domicili social a Paseo de la Castellana, 200, 1º – 28046 Madrid – ESPANYA, telèfon +34 972 212521, TICK TRANSLATIONS GROUP, S.L. amb domicili fiscal al carrer Balmes, 211 planta 3, porta 2 – 08006 Barcelona – ESPANYA, telèfon +34 93 660 65 70 i TICK TRANSLATIONS INTERNATIONAL, S.L., amb domicili fiscal a C. de les Boïgues 038, xalet 12, Aldosa-La Massana. AD400 La Massana – ANDORRA, telèfon +376 61 00 37.

Correu electrònic: info@ticktranslations.com