IDIOMA:

Política de qualitat, seguretat de la informació i gestió ambiental

TICK TRANSLATIONS GROUP, S.L., com a empresa global de serveis lingüístics, té com a missió aportar les millors solucions als seus clients, ajudar-los en la seva expansió internacional de manera eficaç, flexible i dinàmica, i també oferir progrés als nostres col·laboradors de tot el món de forma rendible i contínua, a través del nostre servei integral de traduccions en qualsevol idioma i temàtica, que abasten les àrees següents:

  • Traducció especialitzada
  • Traducció jurada i jurídica
  • Transcreació
  • Localització
  • Interpretació (simultània, remota, d’enllaç, consecutiva, xiuxiuejada, llengua de signes)
  • Transcripció, subtitulació, doblatge i locució de materials audiovisuals
  • Revisió i correcció lingüística
  • Màrqueting multicultural
  • SEO Multilingüe

L’objecte d’aquesta Política és ser el document que doni suport a la direcció estratègica de l'empresa, i la finalitat última de la qual és millorar contínuament el servei que prestem, garantir la seguretat de la informació i contribuir al desenvolupament sostenible i a la millora ambiental.

Per això, la direcció de TICK TRANSLATIONS GROUP, S.L. es compromet a desenvolupar, comunicar i revisar aquesta Política, expressada en els següents elements i compromisos:

Aquesta Política és el marc de referència per establir i revisar els objectius de millora del sistema de gestió i els seus resultats i impactes en les nostres parts interessades, i es revisa de forma periòdica.

Per aconseguir aquests compromisos, des de TICK TRANSLATIONS GROUP, S.L. es fomenta la participació i la col·laboració de totes les parts interessades; per això, aquesta Política es publica al web de l'empresa i, si escau, en altres mitjans que s'estimi oportuns, per difondre-la i donar-la a conèixer.